Doorfietsroute Assen Groningen

Provincie Groningen en Provincie Drenthe werken samen aan ‘De Groene As’ tussen Assen en Groningen. Sinds halverwege 2021 is FRIS Ingenieurs bezig om de contractvoorbereiding van een nieuw stuk Doorfietsroute van ‘De Groene As’ te verzorgen. Het gedeelte waar FRIS Ingenieurs het contract voor schrijft, is traject 2 van fase 1. 

Doorfietsroutes zijn 4,00 m breed en van asfalt of beton waardoor ze erg comfortabel zijn. Verder bevatten ze weinig tot geen verkeerslichten, heeft de fietser zo veel mogelijk voorrang bij kruispunten én zijn deze fietsroutes opgenomen in de strooiroutes van de gemeente en provincie. Hierdoor wordt er bij gladheid in de winter direct gestrooid!

Collega Marcel Poelstra heeft voor de engineering van het fietspad een volledig gesloten 3D model van het nieuwe beoogde stuk doorfietsroute uitgewerkt. Met behulp van Civil 3D en de Subassembly Composer zijn alignementen, lengteprofielen en ‘slimme dwarsprofielen’ geprogrammeerd om op die manier het model volledig gesloten te kunnen modelleren. Het 3D model is vervolgens de basis geweest voor de 2D bestekstekeningen. De contouren in bovenaanzicht kloppen door deze werkwijze 100% en daarnaast kon op elke locatie een dwarsprofiel gegenereerd worden dat exact aansluit op de ingemeten DTM. Ook hoeveelheden konden nauwkeurig op basis van het 3D model bepaald worden. Tot slot is het 3D model veelvuldig gebruikt als praatstuk om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Elke hoekje was visueel waardoor knelpunten gemakkelijk en overzichtelijk in kaart gebracht konden worden.

Collega Baukje de Groot heeft vervolgens een RAW bestek inclusief alle bijbehorende bijlagen geschreven. Door de onderlinge afstemming tussen 3D model, 2D tekeningen en het bestek, konden alle posten en hoeveelheden voor dit project heel nauwkeurig worden uitgezocht.

Marcel: “Het mooie aan deze werkwijze is dat je het maximale uit de software en de mogelijkheden daarvan haalt. Het 3D model fungeert daarbij als spin in het web en is de basis voor de tekeningen, hoeveelheden en kan daarnaast straks als basis voor de uitvoering gebruikt worden.”

Wij leggen op dit moment de laatste hand aan het project voordat het op de markt gebracht wordt. Provincie Groningen verzorgt de aanbesteding in dit geval zelf.

Meer weten over doorfietsroutes? Kijk op https://www.doorfietsroute.nl/

Meer weten over dit project, wat we qua 3D modelleren kunnen betekenen of hoe we kunnen helpen bij het schrijven van bestekken? Bel Marcel of Baukje op of kom langs voor een kop koffie!

© 2024 fris ingenieurs