850 kunstwerken in Súdwest Fryslân geïnspecteerd

Een prachtig regionaal project!

Afgelopen jaar heeft onze collega Baukje de Groot in samenwerking met de Gemeente Súdwest-Fryslân de uitvraag voor de Conditiemeting NEN2767 opgesteld en de contractbegeleiding uitgevoerd. Daarnaast is in samenwerking met de systeem- en kunstwerkenbeheerders het beheersysteem meer toegespitst op de NEN2767 en aangepast aan de wensen van de beheerders.
De inspectiegegevens en de technische toestand van het gehele kunstwerken areaal van de ruim 850 kunstwerken zijn in de vernieuwde omgeving in kaart gebracht.

Op de foto een greep uit de ruim 850 kunstwerken die geïnspecteerd zijn.

Ontwerp zonder titel – 1

© 2024 fris ingenieurs