Altijd mooi weer op It Soal!

Altijd mooi weer op It Soal!!

Al sinds april 2022 zijn wij door Focus Bouwmanagers uit Joure betrokken bij de plannen en uitwerking voor Soal Beach Resort in Workum.
FRIS Ingenieurs verzorgt de technische uitwerking en advisering voor alle civieltechnische aspecten van de grootschalige ontwikkelingen op dit prachtige resort!

Wij zijn betrokken bij:

  • Masterplan nieuw vuilwaterriool;
  • Technische uitwerking nieuwe jachthaven;
  • Technische uitwerking inrichting openbare ruimte;
  • De grondbalans en faseringen die daarbij horen;
  • Bouwrijp maken van de verschillende fases nieuwe lodges;

En op de foto de prachtige nieuwe strandappartementen waar wij de HWA en VWA-riolering voor hebben uitgewerkt!

© 2024 fris ingenieurs