FRIS Ingenieurs sluit zich aan bij Freonen fan Fossylfrij Fryslân

FRIS Ingenieurs uit Sneek sluit zich per direct aan bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Wij zijn een kleinschalig en onafhankelijk Fries ingenieursbureau ‘om de hoek’, met kennis van zaken”, vertelt René Feenstra, Senior adviseur infrastructuur bij onze nieuwe Freon. “FRIS Ingenieurs voert leuke projecten uit bij lokale en regionale klanten, zoals gemeenten, Wetterskip Fryslân, lokale aannemers en Provincie Fryslân.”

FRIS INGENIEURS

“Persoonlijk en sociaal. Daar streven we naar bij FRIS Ingenieurs”, vervolgt René zijn verhaal. “We zijn nuchter en menselijk en bij ons zit de techneut aan tafel. FRIS Ingenieurs is werkzaam in de projectvoorbereiding van wegen, vaarwegen, kunstwerken (bruggen, sluizen, gemalen, etc.) en dijkverbeteringen.”

“Bij ons kan men terecht voor producten en advies, zoals inspecties, 2D- en 3D-ontwerpen, RAW-bestekken, UAV-gc-contracten, kostenramingen, constructieberekeningen, vergunningen en aanbestedingen. Naast de voorbereiding, begeleiden we ook de uitvoering van een werk buiten, middels directievoering en toezicht.”

FOSSIELVRIJ

“We dragen door onze eigen bedrijfsvoering bij aan een fossielvrije en duurzame wereld. Maar de grootste invloed hebben we via onze projecten, waarbij we klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid nastreven. In deze zoektocht zijn we ook op zoek naar concrete kennis, kunde en ervaring van anderen. Vandaar dat wij ons hebben aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân”, besluit René.

Voor meer informatie zie:

https://fossylfrij.frl/welkom-bij-de-freonen-fris-ingenieurs/

© 2024 fris ingenieurs