Grond- Weg en Waterbouw

Specialist in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW),

dat is waar Nederland om bekend staat.. En dát is ook precies waar we ons bij FRIS Ingenieurs helemaal in kunnen vinden.

Specialisten in de breedste zin van het woord!

Onze mensen zijn specialist in de GWW in de breedste zin van het woord. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van bijvoorbeeld wegen, dijken, vaarwegen, bouw- en woonrijp maken, riolering, groot onderhoud en herinrichtingen. Daarnaast kun je bij ons terecht voor het schrijven van verschillende soorten contracten, adviezen en het begeleiden van de uitvoering ervan.

Dit alles doen wij met een passie voor techniek waarbij de techneut direct aan tafel zit. Lokaal, laagdrempelig en kwaliteit zijn kernwaarden die wij hoog in het vaandel hebben staan en dit zal ook blijken bij de GWW projecten waar wij bij betrokken zijn.

Engineering in 3D

Waar de wereld steeds meer in 3D doet, loopt FRIS hierin voorop! 3D engineeren zit ons in het bloed en bij elk vraagstuk denken wij vanuit de 3D gedachte. De voordelen die het ontwerpen in 3D oplevert, kunnen wij allemaal bieden. Wij maken hierbij uiteraard de afweging of 2D afdoende is en de gewenste kwaliteit oplevert die nodig is voor het vraagstuk, maar als 3D een toegevoegde waarde kan bieden zullen wij dit zeker niet nalaten.

Ontwerpvragen in de GWW verzorgen wij voornamelijk met AutoCAD Civil 3D en de Subassembly Composer. Wij zijn hierin gespecialiseerd en lopen dan ook voorop met de laatste ontwikkelingen van deze ontwerpsoftware. Daardoor kunnen wij elk ontwerp 100 % gesloten, dynamisch en parametrisch in 3D ontwerpen.

Het grote voordeel hiervan is dat wijzigingen snel kunnen worden doorgevoerd. Het resultaat van die wijziging (in bijvoorbeeld hoeveelheden) weet je direct! Handig bij tenders, maar ook in de voorbereidende fase om budgetten te onderbouwen. Daarnaast kun je op elke locatie dwarsprofielen genereren en als praatprent lastige situaties in 3D draaien zodat het visueel wordt.

Tot slot zijn onze 3D modellen de basis voor hoeveelheden, tekeningen en praatprenten, maar ook de basis voor de machinebesturing op kranen en uitzetbestanden voor landmeetkundige werkzaamheden. Al met al kun je zeggen dat onze ontwerpen en modellen de spin in het web kunnen zijn voor elk project!

Kennis, kunde en expertise in de GWW

 • Wegontwerp
 • Dijkversterkingen
 • Bouwrijp maken / Woonrijp maken
 • Rioleringsontwerp
 • Groot onderhoud
 • Herinrichtingen
 • Schrijven van contracten (RAW / UAV-GC)
 • Opstellen werkomschrijvingen
 • Schrijven van adviesstukken
 • Opstellen kostenramingen
 • Ontwerpen met AutoCAD Civil 3D en Subassembly Composer
 • Projectbeheersing (directievoering / toezicht)
 • Projectmanagement (projectleiding / ontwerpleiding)
© 2024 fris ingenieurs