Groot Onderhoud Wegen Wons

FRIS Ingenieurs heeft in opdracht van Gemeente Súdwest Fryslân het ontwerp en de contractvoorbereiding voor groot onderhoud aan wegen in Wons verzorgd. FRIS Ingenieurs heeft voor dit project het schetsontwerp, definitief ontwerp, besteksontwerp en het RAW bestek incl. bijlages en de besteksraming gemaakt. Daarnaast hebben we geassisteerd bij de aanbesteding.

De Noorderlaan en Wildinghelaan zijn samen de doorgaande weg van Wons. Deze weg bestond uit asfalt en krijgt in de nieuwe situatie een meer dorpse uitstraling met gebakken klinkers. Daarnaast zijn in Wons in de loop der tijd vele soorten en verbanden bestrating aangebracht die het straatbeeld vormden. Met het groot onderhoud aan de hoofdwegen in het dorp, was het ook zaak om daar meer eenheid en rust in te krijgen. Versmallen van de wegen en krapper maken van kruisingen heeft geleid tot iets meer ruimte voor groen. Daarnaast zijn een aantal knelpunten in de waterhuishouding aangepakt en is de wegfundering op een deel van het project versterkt met gewapende fundering. Dit om spoorvorming in de toekomst te voorkomen of beperken.

Al met al een prachtig regionaal project, waar vele facetten van ons vakgebied in voorbij kwamen! Van asfalt tot bestrating en van riolering tot groen! Ook de omgeving is door de gemeente nauw betrokken bij dit project.

De uitvoering van de doorgaande weg is inmiddels afgerond (bewust voor de ‘eerste snee’) en de uitvoering van de overige wegen is in volle gang. Wij konden het daarom niet laten om even buiten te kijken hoe het bij ‘ons project’ gaat om wat mooie projectfoto’s te schieten.

 

© 2024 fris ingenieurs