Projectenoverzicht

PROJECTENOVERZICHT

Onderstaande lijst is een greep uit de projecten waar FRIS Ingenieurs bij betrokken is!

 

Herinrichting Vitusdyk Blauwhuis

Afmeervoorziening/laad loskade Oudega aan het Water

Wegontwerp gemaal Monnickendam

Renovatie Sluis Oosterverlaat te Dokkum incl. inlaatconstructie

Nieuwbouw Sluis Oostmahorn

Vispassage Sluis Ezumazijl

5 damwandlocaties Noardeast Fryslân

Dam Strobosser Trekfeart

RAW-bestek Herinrichting De Verwachting Anna Paulowna

Civil 3D & RAW-bestek Doorfietsroute Groningen – Assen

Glasvezelbestek Brug Baard

Civil 3D grondwerk Knooppunt Nieuwklap

Fiets/voetpad Bastion te Dokkum

Advisering B&O bruggen areaal gemeente SWF

Advisering aquaduct Burgum

Wegenreconstructie Wons

Vergroenen Openbare Ruimte Vensterschool Groningen

Gemaal en uitstroomvoorziening Woltersum

Afkoppelen riolering te Glimmen

Parkbrug te Paddepoel

Oeververbinding Brederoschool KV Laan Groningen

Verbreden Sleedoornpad (fietspad)

Vergroenen Damsterplein

Drafbaan Groningen (evenemententerrein)

Bouw- en woonrijp maken Haderaplein Haren

Diverse bruggen – toetsing & toezicht afstandsbediening

Diverse bruggen – toetsing & toezicht glasvezelbestekken

Oxena Brids (draaibrug) te Leeuwarden

Sluis Falomster Feart (zelfbediening)

Ontwerp en advisering It Soal Beach Resort – Workum

Projectleiding gebiedsontwikkeling Dantumadiel (4 st.)

Ontwerp riolering St. Jacobiparochie

Groot Onderhoud Verhardingen Brug Janesloot

 

© 2023 fris ingenieurs