Projectenoverzicht

PROJECTENOVERZICHT

Onderstaande lijst is een greep uit de projecten waar FRIS Ingenieurs bij betrokken is of is geweest!

 • Herinrichting Vitusdyk Blauwhuis
 • Afmeervoorziening/laad loskade Oudega aan het Water
 • Wegontwerp gemaal Monnickendam
 • Renovatie Sluis Oosterverlaat te Dokkum incl. inlaatconstructie
 • Nieuwbouw Sluis Oostmahorn
 • Vispassage Sluis Ezumazijl
 • 5 damwandlocaties Noardeast Fryslân
 • Dam Strobosser Trekfeart
 • RAW-bestek Herinrichting De Verwachting Anna Paulowna
 • Civil 3D & RAW-bestek Doorfietsroute Groningen – Assen
 • Glasvezelbestek Brug Baard
 • Civil 3D grondwerk Knooppunt Nieuwklap
 • Fiets/voetpad Bastion te Dokkum
 • Advisering B&O bruggen areaal gemeente SWF
 • Advisering aquaduct Burgum
 • Wegenreconstructie Wons
 • Vergroenen Openbare Ruimte Vensterschool Groningen
 • Gemaal en uitstroomvoorziening Woltersum
 • Afkoppelen riolering te Glimmen
 • Parkbrug te Paddepoel
 • Oeververbinding Brederoschool KV Laan Groningen
 • Verbreden Sleedoornpad (fietspad)
 • Vergroenen Damsterplein
 • Drafbaan Groningen (evenemententerrein)
 • Bouw- en woonrijp maken Haderaplein Haren
 • Diverse bruggen – toetsing & toezicht afstandsbediening
 • Diverse bruggen – toetsing & toezicht glasvezelbestekken
 • Oxena Brids (draaibrug) te Leeuwarden
 • Sluis Falomster Feart (zelfbediening)
 • Ontwerp en advisering It Soal Beach Resort – Workum
 • Projectleiding gebiedsontwikkeling Dantumadiel (4 locaties)
 • Ontwerp riolering St. Jacobiparochie
 • Groot Onderhoud Verhardingen Brug Janesloot
 • Bouwrijp maken brandweerkazerne Makkum
 • Hemelwaterafvoer riolering De Poel Woudsend
 • Groot onderhoud asfaltwegen De Waadhoeke
 • Groot onderhoud + herinrichting Harlingerweg Franeker
 • Beheer & Onderhoud oevers en kaders Súdwest Fryslân
 • Projectleiding Groene Hart Wolvega
 • Bochtverruiming Van Hanrinxmakanaal Franeker
 • Vervanging 6 st. minigemalen Wetterskip Fryslân
 • Vergroenen Schoolplein OBS De Pendinghe Groningen
 • Revisie Glasvezeltracés brugbediening op afstand Provinsje Fryslân
 • Ontwerp Bouwrijp en Woonrijp gebiedsontwikkeling Gemeente Noardeast-Fryslân (8 locaties)
 • HWA Rengerstrjitte IJsbrechtum
 • Groot Onderhoud Wegen Arum
 • Vijvers Sneek en Franeker voor Accolade
 • Raamcontract Koersmixen Gemeente Waadhoeke
 • 3D engineering DO wegen Station Heyendaal
 • Opstellen contract Bouwteam Visvliet Provinsje Fryslân
© 2024 fris ingenieurs