Vitusdyk Blauwhuis

Voor Gemeente Súdwest Fryslâng heeft FRIS Ingenieurs de contractvoorbereiding van groot onderhoud en een herinrichting van de Vitusdyk in Blauwhuis verzorgd. Onderdeel van dit project was het vernieuwen van asfaltwegen, aanbrengen van een snelheidsremmende drempelconstructie, aanbrengen van een nieuw drempelplateau op de kruising met de Sinsemar, realiseren van een nieuwe komgrens, verlengen van het voetpad tot aan de komgrens en verschillende straatwerkzaamheden van elementenverharding.

FRIS Ingenieurs heeft het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Besteksontwerp, het RAW bestek met bijbehorende bijlages gemaakt. Daarnaast hebben wij een DO raming en besteksraming vervaardigd voor dit project. Ook hebben we geassisteerd bij de nota van inlichtingen.

© 2024 fris ingenieurs